ATSS

Akut traumasjukvård för sjuksköterskor

INFORMATION

ATSS vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus och är framtagen i samarbete med ATLS Sverige och Svensk kirurgisk förening.

Kursinnehållet fokuserar på omhändertagandet under den första timmen efter trauma. Tonvikten läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell prioritering och transport.

Utbildningen pågår i tre dagar och omfattar föreläsningar, fallpresentationer och diskussioner samt praktiska moment i form av stationsträning, upprepad träning på skademarkörer. Praktisk och skriftlig examination avslutar kursen dag tre.

Undersköterskorna deltar i kursen som auskultanter och examineras inte dag tre.

KURSORTER

För information kontakta:
andreas.solberg@lvn.se

För information kontakta:
susanne.sellberg@regiongavleborg.se

För information kontakta:
jenny.henniger@ltdalarna.se

För information kontakta:
susanne.roblom@ahs.ax

För information kontakta:
Grundutbildning
monica.frick.bergstrom@akademiska.se

Repetitionsutbildning
jenny.u.karlsson@akademiska.se

För information kontakta:
marianne.eriksson@tiohundra.se

För information kontakta:

För information kontakta:
malin.hagsten@regionorebrolan.se
För information kontakta:
rose-marie.lundvall@dll.se
För information kontakta: anneli.hammarskjold@rjl.se
För information kontakta: http://www.sahlgrenska.se/su/atss
För information kontakta:
marie.soderberg@kronoberg.se
För information kontakta:

KURSDATUM

17

OKTOBER

ATSS grundkurs

17 – 19 oktober

Uppsala

För anmälan kontakta:
monica.frick.bergstrom@akademiska.se

3

DECEMBER

ATSS grundkurs

3 – 5 december

Falun

För anmälan kontakta:
jenny.henniger@ltdalarna.se

12

DECEMBER

ATSS grundkurs

12 – 14 december

Uppsala

För anmälan kontakta:
monica.frick.bergstrom@akademiska.se

WEBBREDAKTÖR:
TOBIAS.BERGLUND@AKADEMISKA.SE

Stäng meny